Referat fra årsmøtet Hallberg-Rassy Klubben Norge 5. april 2022

Møtet og jubileumsmiddagen ble holdt i Oslo Motorbåtforenings lokaler på Sjølyst kl 18.

Antall medlemmer til stede: 19

  1. Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
  2. Torunn Jensen ble valgt som årsmøtets leder og Åsmund Tveit ble valgt som referent.
  3. Årsberetningen ble referert og godkjent.
  4. Revidert regnskap for 2021 ble referert. Regnskapet ble godkjent. Egenkapitalen pr. 31.12.21 var kr. 60.982.
  5. Kontingent

Kontingenten er kr 250 hvorav kr 150 går til Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). De medlemmene som sier fra til styret at de er medlemmer i KNBF gjennom andre foreninger, får tilsendt giro pålydende kr 100.

  1. Budsjettet for 2022 ble referert og godkjent.
  2. Valg

Alle styremedlemmer sto på valg. Torunn Jenssen ble gjenvalgt som styreformann. Åsmund Tveit ble gjenvalgt som kasserer og sekretær. Dag Bjørneset, Arve Solheim og Bengt Hultberg ble gjenvalgt som styremedlemmer. Som revisor ble utpekt Per Bruksås.

  1. Årets program. Styret orienterte om planen for et treff 9. til 10. september på Oscarsborg. Nærmere beskjed kommer senere. Videre planlegges et møte i november.

Årsmøtet ga honnør til styret som har holdt liv i klubben i coronatiden.

Etter årsmøtet holdt Arve Solheim foredrag om seiling i Kroatia. Interesserte medlemmer er velkommen til å kontakte Arve, as@no-nonsense.no

Møtet ble avsluttet med stor middag som feiring av klubbens 25-års jubileum.