Invitasjon til møte i Hallberg-Rassy Klubben Norge: Preciosa 40 år etter.

Foredrag av Dag Juell Pettersen

Tid: Onsdag 8. november 2017 kl 1900.

Sted: Oslofjordmuseet på Vollen i Asker, Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen

Vel møtt!