Invitasjon til møte i Hallberg-Rassy Klubben Norge: Erfaringer med seiling i Danmark

Tid: Onsdag 7. november 2018 kl 1900

Sted: Oslofjordmuseet på Vollen i Asker, Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen.

Kveldens foredragsholder, Åsmund Tveit, beretter om seiling i Danmark med praktiske tips og med beskrivelse av havner og farvann.

Det blir servering av kaffe og et kakestykke.

Museet holder åpent med gratis adgang fra kl 1800.

Med vennlig hilsen

for styret i Hallberg-Rassy Klubben Norge

Åsmund Tveit sekretær