Invitasjon til Hallberg-Rassy treff på Oscarsborg 9. til 11. september

Etter et par år med liten aktivitet håper vi å samle så mange som mulig til et treff på Oscarsborg festning fra fredag 9. september til søndag 11. september. Det er reservert plasser i båthavna fra fredag til søndag.

Fredag er et ikke noe formelt program, men vi møtes for treff og båtprat i en eller flere av båtene. Lørdag 10. september fra kl. 11 til kl 13 er det omvisning på festningen inklusive besøk i museet og torpedobatteriet.

Vi spiser felles middag i kafeen på brygga lørdag kl 1800.  Her er det ikke fast meny, så alle kan bestille det de ønsker og betale hver for seg. Kafeen har også vegetarburger og glutenfri mat. Menyen kan sees på havnekroa.com

Søndag er det hjemreise.

.Vi ber om påmelding til undertegnede innen 1. september.

Vi håper flest mulig vil delta på dette treffet og ønsker vel møtt. Og husk at det går ferge fra Drøbak til Oscarsborg dersom du har avsluttet båtsesongen, men ønsker å delta likevel!

Med vennlig hilsen

for styret i Hallberg-Rassy Klubben Norge

Åsmund Tveit

Tlf 92630260

Email asmund.tveit@getmail.no