Invitasjon til demonstrasjon av vask av båtens undervannsskrog

Tirsdag 17. april kl 1900 hos Vollen Marinesenter, Slemmestadveien 416, 1390 Vollen.

I forbindelse med prosjekt Grønn Marina har Vollen Marinesenter anskaffet en vaskemaskin for undervannsskrog som medfører at man ikke trenger bunnstoff lenger. Båten vaskes mens den ligger på sjøen. Propell-aksel og seibåtdrev blir ikke beskadiget.

Hallberg-Rassy Klubben Norge i samarbeid med Asker Seilforening inviterer til demonstrasjon av dette med en HR-34.

I Tyskland diskuteres nå om man skal forby amatører å selv få legge på bunnstoff. På Sveriges østkyst er det forbudt med biocid-holdige bunnstoffer, og på Sveriges vestkyst er det kun tillatt med små mengder biocider. Vi må vel regne med begrensninger i Norge også etterhvert. Mekanisk vask av undervannsskrog kan følgelig synes å være et meget gunstig alternativ