Innmelding

Siden her på hjemmesiden for innmelding fungerer ikke. Send isteden e mail til sekretæren: asmund.tveit@getmail.no og opplys følgende:

Navn

Adresse

Telefon

Båttype

Produksjonsnummer

Emailadresse

Og gjerne også, dersom du ikke har noe imot det:

Hjemmehavn

Båtnavn

Seilnummer (NOR…)

VHF kallesignal