Årsmøtet Hallberg-Rassy Klubben Norge 2020 er avlyst

Utstillingen Båter i Sjøen er avlyst. Istedenfor å finne et alternativt møtested, har styret besluttet å avlyse årsmøtet pga virussmitte.

Styret vil gå ut fra som en antagelse at årsberetning, regnskap og budsjett er godkjent og fortsette arbeidet i henhold til tidligere fremlagt budsjett. Budsjettet var utarbeidet under forutsetning av uendret kontingent (250,- hvorav 150 til Kongelig Norsk Båtforbund).

Hele styret ble valgt for to år for ett år siden. Styremedlem Torunn Jenssen er villig til å gå inn som formann, slik at hun vil lede styret det kommende året. Per Bruksås er villig til å fortsette som revisor.

Styret fortsetter å planlegge årets treff og møter.

Dersom det kommer inn formelle innvendinger fra medlemmer mot dette opplegget, må vi planlegge et forsinket årsmøte.