Årsmøtet 2021 avlyst

På grunn av smittesituasjonen ser Styret det som umulig å avholde et ordinært årsmøte i mars. Et digitalt årsmøte hvor medlemmene sitter hjemme med PC/smarttelefon tror vi vil utelukke en stor andel av medlemsmassen. Styret foreslår derfor at vi gjør som i fjor. Styret vil gå ut fra som en antagelse at årsberetning, regnskap, budsjett og valg er godkjent og fortsetter arbeidet i henhold til vedlagte budsjett.

Hele styret ble valgt for to år for to år siden så alle står på valg. Alle er villige til å fortsette for en ny toårs periode. Per Bruksås er villig til å fortsette som revisor.

Dersom det kommer inn formelle innvendinger fra medlemmer mot dette opplegget, må vi planlegge et forsinket årsmøte.

Budsjettet er utarbeidet under forutsetning av uendret kontingent (250,- hvorav 150 til Kongelig Norsk Båtforbund). I budsjettets utgiftspost for Nettsider er inkludert vederlag til ekstern virksomhet for teknisk ajourføring av hjemmesiden. Dette var nå helt nødvendig.

Budsjettet er utarbeidet under forutsetning at det ikke avholdes treff eller møter før sommeren, men gjør det mulig å avholde et treff og et møte om høsten.

Styret fortsetter å planlegge treff og møte til høsten, gitt at smittesituasjonen tillater det.