Møte i Hallberg-Rassy Klubben Norge: Seiltur til Brasil og tilbake ved Geir Kvisten

Geir Kvisten holdt et interessant foredrag om seiling med aluminiumsbåt til Brasil med gode beskrivelser av båt utstyr, vaktordninger og seilingsruter.

Formannen Geir Berge ledet møtet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geir Kvisten foredrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En meget interessert tilhørerskare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foredragsholderen takkes med to av klubbens vinglass.

Årsmøtet finner sted torsdag 23.03 2017 kl 1800 i et møterom under Sjøen for Alle (samme møterom som forrige årsmøtet).