ÅRSMØTE I HALLBERG-RASSY KLUBBEN NORGE

Medlemmer og mannskap inviteres til årsmøte i Hallberg-Rassy Klubben Norge

Tid:     TORSDAG 10. MARS 2016 kl 18.00

Sted:   Et møterom i Norges Varemesse på Lillestrøm under Sjøen for Alle

Dagsorden

Årsmøte 

  1. Konstituering
  2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Kontingent for 2016
  6. Budsjett for 2016
  7. Valg (alle styremedlemmene ble valgt for 2 år på forrige årsmøte så ingen er     valgbare i år)
  8. Orientering om klubbens program for 2016.
Bevertning
Det vil bli servert kake og kaffe/te.

Etter årsmøtet er det foredrag:

Tuva Løkse har seilt tur retur Hovedøya/Karibia som skipper på sin 25 fots Amigo S/Y Kajsa. Hun vil vise oss bilder fra turen og blant annet snakke om gleder og utfordringer med å seile langt i en beskjeden farkost. Og om det vidunderlige med å seile langt og langsomt! Les mer om Tuva og turen på S/Y Kajsas nettside: http://sailingkajsa.net/

For adgang til lokalene må man ha adgangsbillett. Du får gratis billetter (gave fra Norboat) ved å henvende deg innen 6. mars til Åsmund Tveit, email: asmund.tveit@getmail.no, tlf 92630260, oppgi navn, adresse, tlf og antall billetter du ønsker. På denne måten kan man kombinere besøk på Sjøen for Alle før man går i møtet kl 1800. Møterom/treffpunkt oppgis senere. Vi må være ute av lokalene innen kl 2000.

Innmeldte saker
Ifølge vedtektene er fristen for å innmelde saker 1. februar.
Vel møtt!
Styret