Referat fra årsmøtet Hallberg-Rassy Klubben Norge 10. mars 2016

Antall medlemmer til stede: 16

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Åsmund Tveit ble valgt som årsmøtets leder og referent.

Årsberetningen ble referert og godkjent.

Revidert regnskap for 2015 ble referert. En feil ble påpekt: Posten Beholdningsendring glass skal ikke være 1350, men 750. Da blir årets resultat -1743. Regnskapet ble godkjent. Egenkapitalen pr. 31.12.15 var kr. 70.552.

Kontingent

Kontingenten er uendret kr 220 hvorav kr 120 går til Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF). De medlemmene som sier fra til styret at de er medlemmer i KNBF gjennom andre foreninger, får tilsendt giro pålydende kr 100.

Budsjettet for 2016 ble referert og godkjent.

Valg

Alle styremedlemmene ble for ett år siden valg/gjenvalgt for to år. Som revisor ble gjenvalgt Tron Wigeland Nilsen.

Etter årsmøtet holdt Tuva Løkse et foredrag om seiling med liten båt over Atlanteren;

 

Geir Berge            Åsmund Tveit    Torunn Jenssen     Lasse Lyngby

Formann               Referent

Info fra styret:

Styret redegjorde for planlagte møter fredag 15.04 kl 1800 om bord i Mahina Tiare III ved Vollen Båtforening og etterfølgende foredrag i Oslofjordmuseet av Amanda og John Neal om seiling i Stillehavet. Videre samme sted lørdag16.04 kl 10 om hårdvindseiling.